Depuradoras compactas

Descripción general

ClearFox® es una empresa alemana, con experiencia de más de 10 años y referente en Europa, que fabrica y suministra pequeñas y medianas plantas depuradoras de aguas residuales compactas y modulares, formados por contenedores, los cuales se adaptan a las necesidades de cada sector. También fabrica depuradoras o kits de montaje completos pre-montandos que se adaptan a los sistemas ya existentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto industriales como domésticas.

Ventajas

Los contenedores ClearFox® son sistemas de módulos «plug and play» fáciles de actualizar e integrar en sistemas existentes. Están diseñados para tener un mantenimiento mínimo y un consumo energético muy bajo. Todos los repuestos están estandarizados haciendo que el tiempo de construcción sea corto y facilitando la adquisición durante el mantenimiento. Los componentes que conforman el sistema de depuración están diseñados para tener el mínimo de piezas giratorias y bombas eléctricas, aumentando la vida útil.

Aplicaciones

Las depuradoras de aguas residuales ClearFox® se pueden instalar en varios contextos:

  • Tratamiento de aguas residuales móviles: zonas de construcción, campamentos, etc.
  • Tratamiento de aguas residuales industriales: industria láctea y de destilería, bodegas, industria de procesamiento de alimentos o de carne, mataderos, vertederos, ganadería, etc.
  • Tratamiento de aguas residuales municipales: hoteles y alojamientos, escuelas, ciudades, etc.

Productos

Sector industrial

La depuración de aguas residuales industriales es el proceso de gestión y tratamiento de las aguas a partir de procesos industriales. Las aguas residuales industriales pueden estar mucho más concentradas que las aguas residuales domésticas, las cuales suelen tener con concentraciones mucho más elevadas de DBO5 y DQO.

El uso de las depuradoras compactas ClearFox garantiza que se cumplan las regulaciones estrictas de descarga, y la recuperación y reciclaje de agua. El hecho de tratar las aguas residuales reduce la presión sobre el medio ambiente.

ClearFox® DAF:
tratamiento físico y químico

ClearFox® FBR:
biològic

ClearFox® SBR:
biològic

ClearFox® DeNitro:
agricultura

Sector municipal

Las aguas residuales municipales incluyen las que se recogen en los núcleos urbanos y en zonas industriales. Estas aguas se tratan en las depuradoras de tratamiento de aguas residuales urbanas.

Las depuradoras compactas ClearFox permiten la ampliación y actualización de cualquier sistema de tratamiento de aguas existente mediante la instalación de uno o varios contenedores gracias a su sistema modular.

ClearFox® QuickOne+ SBR Kit

ClearFox® Container CFC

ClearFox® Nature Container:
no eléctrico

Sector doméstico

Las aguas residuales de viviendas aislada que no están conectadas a la red alcantarillado deben ser tratadas generalmente in situ mediante depuradoras domésticas de tratamiento de aguas residuales.

Estas depuradoras pueden ser de nueva instalación o en sustitución de las fosas sépticas habituales.

ClearFox® Nature:
no eléctrico

ClearFox® QuickOne SBR

ClearFox®QuickOne SBR Kit:
solo equipamento

Productos auxiliares

Elementos para completar las depuradoras compactas de ClearFox® que permiten un tratamiento del agua residual completo según las especificaciones del cliente.

ClearFox® Mechanical Screens

ClearFox® Disinfection

ClearFox® Sludge Treatment

ClearFox® Clarifiers

Usamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Avís legal i política de privacitat

Benvingut a la pàgina WEB de PROTECNIA INGENIEROS, S.A. A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se informa que https://protecnia.net/ és un domini de l’empresa PROTECNIA INGENIEROS, S.A. amb domicili social a C/ PLA DE SALT 14, 1º Oficina 7, 17190 Salt – Girona, telèfon +34 972.207.837 i mail protecnia@protecnia.net. La societat es denomina PROTECNIA INGENIEROS, S.A. amb CIF: A17032046 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, hoja GI-3665, tomo 199, folio 47.

Política de privacitat

En complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li informem dels tractaments de dades que es pot produir quan es navego o interactuï a través d’aquesta pàgina web.
Tractament: Formulari de Contacte
Responsable: PROTECNIA INGENIEROS, S.A.
Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es recepcionen per la web
Legitimació: La seva pròpia petició
Dades: Nom, cognom, i mail.
Procedència de les dades: Del mateix interessat.
Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers.
Transferències internacionals: No estan previstes.  
Mesures organitzatives: S’apliquen mesures d’àmbit tècnic ,organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
Drets i informació  addicional: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit al mail  comercial@protecnia.net. Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot  contactar amb presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) L’exercici dels seus drets es gratuït.  

Normes d'utilització

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic. Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals  PROTECNIA INGENIEROS, S.A. es titular o amb llicències llegítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat. De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control. PROTECNIA INGENIEROS, S.A. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links. PROTECNIA INGENIEROS, S.A. no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d'altres, de:
  • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes
  • Intromissions mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús inadequat d’aquesta WEB.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.
L'usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d'aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis. A més, l'usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l'ús de "robots", "Aranyes",... o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.

Legislació

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es  contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts. En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola. La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.
Save settings
Cookies settings