Sabies que les depuradores amb aeració poden suposar un gran estalvi?

En aquest article et explicarem breument en què consisteix perquè puguis fer-te una millor idea. Continua llegint!

Els processos biològics en les depuradores d’aigües residuals són els que tenen un consum més elevat d’energia, pel que és interessant optimitzar la transferència d’oxigen. Així doncs, l’aeració amb sistemes eficients permet un gran estalvi en el procés de depuració.

Dins dels processos d’aeració dels reactors biològics a les estacions depuradores, es troba l’aeració amb difusors, ja sigui difusors de disc o tubulars, de membrana en EPDM o Silicona o difusors ceràmics segons l’aigua a tractar i el procés de depuració.

Per a un millor rendiment en els reactors biològics, s’han de tenir en compte alguns factors en el seu funcionament:

  • Segons l’equip de aeració (bufador) i els difusors instal·lats, s’ha de buscar el punt de treball òptim d’aeració, ja que aquest permetrà una major aportació d’oxigen al reactor amb el mínim consum energètic.
  • El manteniment dels difusors amb regularitat permet mantenir uns resultats òptims d’aeració. La neteja periòdica dels difusors, que pateixen incrustacions calcàries a causa de la duresa de les aigües i la composició de l’aigua residual, generalment amb àcid fòrmic permet una millora de la transferència d’oxigen en molt poc temps.
  • Periòdicament s’han de substituir els difusors. Les condicions de treball fan que amb el pas el temps vagin perdent capacitat d’aeració per incrustacions de brutícia que la neteja química no aconsegueix eliminar, provocant obturacions i de vegades trencaments de les membranes. Abans que això passi cal fer un manteniment preventiu mitjançant la substitució dels difusors en mal estat.

El manteniment dels elements que configuren el sistema d’aeració, tot i que periòdicament s’hagin de substituir els difusors, significa un estalvi econòmic, ja que de no fer-se, el consum d’aire i energia augmenta molt per aconseguir els mateixos resultats de depuració d’aigua residual.