Sondes Aquas

Descripció general

AQUAS és fabricant taiwanès de sondes pel control del tractament de les aigües, a més de sensors multi paràmetre, controladors sense fils i data loggers basats en una SCADA en el núvol i intel·ligència artificial, seguint els estàndards de la ISO9001

AQUAS té una experiència de més de 20 anys i vendes a tot el món, i els seus equips són dissenyats acuradament per tal que siguin robusts, fiables, i fàcils d’utilitzar i mantenir.

Avantatges

Les sondes AQUAS tenen una fiabilitat alta i un consum d’energia ultra baix ideal per a aplicacions a l’aire lliure, a més de tenir una protecció contra sobretensions de potència. Permeten mesurar en temps real i calibrar la configuració de programari i control de dades, permetent així als usuaris la configuració del sensor al laboratori de manera fàcil.

Les sondes compten amb el protocol de connexió a Modbus estàndard segons el protocol RTU, amb connexió directa a PLC, eliminant el cost del controlador.

Aplicacions

Les sondes AQUAS tenen una gran varietat d’àmbits d’aplicació:

  • Aigua potable: monitoratge de pressió i flux, de qualitat d’aigua, d’estacions de bombeig, de pous i aigües subterrànies, de tancs, de processos de tractament d’aigua, de dessalinització d’aigua de mar i de posició de vàlvules. També permet una rentada d’aigua sense sortida, i detecció i anàlisis de fugues.
  • Aigües residuals: monitoratge del procés de tractament d’aigües residuals i d’efluents d’aquestes; monitoratge del flux, nivell i qualitat de l’aigua de les clavegueres; i monitoratge de l’estació de bombeig d’aigües residuals.
  • Gas: monitoratge de canonada de distribució, monitoratge de corrosió de canonades i tancs, monitoratge de l’estació reductora de pressió i monitoratge d’equips d’extracció de gas d’esquist.
  • Aigua de tempesta: qualitat de l’aigua de l’embasament i monitoratge de nivell, monitoratge de vessament d’aigües pluvials i alerta primerenca d’inundacions, flux del riu i monitoratge de nivell, gestió de la informació d’aigües pluvials, control de comporta d’inundació i estació de bombeig, monitoratge combinat de flux i nivell de clavegueram, control de lliscaments de terra, monitoratge mòbil d’estacions de bombeig i control de tràfic d’inundacions de pas subterrani.
  • Petroquímic: monitoratge de nivell de tanc, equips de planta i monitoratge de processos, monitoratge de tancs de gasolineres, de pous petroliers i de plataformes petrolieres a alta mar.
  • Meteorologia: monitoratge del clima i d’ambient de la granja.
  • Aigües superficials i subterrànies: monitoratge d’aigües superficials, subterrànies i oceànic coster.
  • Indústria, agricultura, pesca i aigua comercial: monitoratge de la qualitat de l’aigua (comercial, piscines, rec, pesca i bucs).

Productes

Mesurador de volum de cabal

MAG SERIES

Mesurador de nivell

Hydrostatic Level SMR02

Radar Level SMR61 

Velocitat de flux

Ultrasonic Flow Velocity SMR60

Radar Flow Velocity Meter SMR63

Analitzador bàsic de la qualitat de l’aigua

PH Analyzer SMR04

ORP Analyzer SMR05

Conductivity Analyzer SMR07

Dissolved Oxygen Analyzer SMR09

Turbidity Analyzer SMR10

Suspended Solids Analyzer SMR12

Color Analyzer SMR47

Analitzador de nutrients

Nitrate Analyzer SMR21

Ammonium Analyzer SMR23

Nitrate Analyzer SMR28

Analitzador de contaminants orgànics

PAHs Analyzer SMR37

UV254 Analyzer SMR43

DQO Analyzer SMR44

TOC Analyzer SMR45

DBO Analyzer SMR46

Analitzador d’algues

Chlorophyll A Analyzer SMR35

Blue Green Algae Analyzer SMR36

Colored Dissolved Organic Matter Analyzer SMR38

Transparency Analyzer SMR78

Analitzador de desfinfecció

Free Chlorine Analyzer SMR03

Registradors i controladors

PRO Controller

ECO Wireless Logger and Controller

ROD Wireless Flooding Meter

ONE Groundwater Wireless Logger

FLO Wireless Open Channel Flow Meter

ARK Water Quality Monitoring Buoy

HMI Multiparameter Water Quality Controller

AWS Automatic Water Sampler

PRV Controller

PAD Handheld Meter

Multiparameter Water Quality Meter

MAX Multiparameter Sonde

H2O Water Quality Spectrometer

ART Multiparameter Analyzer