Filtrox

Descripció general

FILTROX Southern Europe disposa d’una àmplia gamma de mitjans filtrants que donaran solució als seus processos de separació de sòlids-líquids.

Els mitjans filtrants són utilitzats en diverses indústries: química, farmacèutica, begudes, enologia, alimentació, etc.

Avantatges

 En un filtre de profunditat, la superfície disponible per a retenció de sòlids no és només l’exterior de l’element filtrant, sinó tota l’àrea superficial dels porus per on flueix el líquid a filtrar. El principal avantatge dels filtres en profunditat és la seva gran capacitat de retenció de contaminants, amb oposició a la filtració en superfície, on aquests són retinguts per una simple acció mecànica de cribratge superficial.

Format de plaques filtrants: a més dels formats més usuals en filtres premsa 400×400 mm, 600×600 mm, pot subministrar als seus clients qualsevol format ja sigui rodó o quadrat amb trepants o sense.

Presentació de plaques filtrants: garanteixen la traçabilitat dels seus productes a través del seu marcat a la cara de sortida de filtratge. Aquesta identificació consta del codi de fabricació, de la qualitat de la placa i el logotip PB.

Per a la màxima seguretat i higiene dels seus productes les plaques es presenten retractilades i embalades en capses de cartó que compleixen amb totes les normes exigides per als productes alimentaris.

Aplicacions

Els filtres FILTROX tenen nombroses aplicacions:

  • Ciències de la vida: per a tractament de productes farmacèutics, biològics, cosmètics, sabors i fragàncies, extractes naturals, etc.
  • Aliments i begudes: clarificació, reducció de bacteris, esterilització i estabilització per a la indústria de begudes, com ara vi, cervesa, destil·lats, sidres, tès, sucs i refrescos.
  • Química i indústria: agroquímica, recuperació de catalitzadors, lubricants, tintes, olis hidràulics, refrigerants, etc

Productes

PLAQUES FILTRANTS

Les plaques s’utilitzen per eliminar partícules dels líquids, ideals per una major filtració en aquells on la càrrega de partícules és més alt.

PURAFIX®
FIBRAFIX®
SYNTHAFIX™
CARBOFIL™

Ajuda per a la filtració

CELPURE®

CELTROX® 1000
NOVOCEL®