Filtraser

Descripció general

Filtraser fabriquen productes industrials sostenibles i d’origen natural, com és la fusta. La fusta és un material amb moltes propietats físiques, químiques i mecàniques en el procés de filtració, i analitzen contínuament els avantatges de moltes fustes.

Els seus coajudants de filtració no són tòxics ni químics, per tant poden servir com a combustible natural.

Avantatges

Són múltiples els avantatges de l’ús d’aquests productes. Principalment, gràcies a la seva composició, la velocitat de filtratge és més gran i té poc manteniment a l’utilitzar teles filtrants. S’obtenen tortons més deshidratats i compactes. A més a més, no s’altera el pH, per tant no es requereix l’ús de productes químics per controlar-ne el nivell.

Aplicacions

El Filtraser es poden utilitzar en qualsevol depuradora d’aigües que utilitzi un filtre premsa per deshidratar els fangs procedents de:

  • Neteja de verdures que continguin argila
  • Fabricació de cartó ondulat que conté tintes i formol urea
  • Fabricació de salses alimentàries gresoses i altres aliments
  • Processaments de pells

Productes

FS1

Producte per a aplicacions complicades de paràmetres de DB05, DQO i nitrogen. Es compon amb fustes toves, així que aquests paràmetres pateixen la mínima alteració.
El producte és aplicable a instal·lacions de dimensions reduïdes gràcies al seu gra rodó, i proporciona un alt drenatge i bona compactació.

FS2

És el producte més versàtil. Està formulat per aconseguir filtracions de materials molt plàstics i que generen pel·lícula a les teles filtrants.
El seu gra allargat proporciona una molt bona compactació i deshidratació de la torta.

FS3

És el producte més drenant i amb el que s’obtenen filtracions més ràpides, a més d’una bona compactació i deshidratació.
Està formulat per aconseguir paràmetres de DB05, DQ0 i nitrogen mitjans., i fabricat amb diverses fustes de duresa mitjana.
Amb FS3 s’aconsegueix absorbir grasses en emulsió i netejar l’aigua resultant.