Nerox MTEX – Didier

Característiques generals

Nerox MTEX és un difusor sense impuls hidroestàtic, compost per un tub de PE i membrana tubular microranurada fixada amb abraçadores. Adequat per muntatges amb “T” de connexió i en canonada quadrada.

L’aplicació del difusor està pensat per a instal·lacions de fangs actius (instal·lacions de desnitrificació), per l’estabilització de llots i per a la ventilació de desarenador, així com per a la ventilació d’aigües residuals que contenen cal.

El difusor, segons el tipus de material de les membranes que tingui. Té una alta resistència química als efluents com aigües residuals que contenen hidrocarburs o grasses.

 

Es pot subministrar membranes d’EPDM, silicona i NBR com a recanvi de tota mena de difusors.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Àmbit tèrmic d’aplicació: de 0 a +80 ºC.
  • Cabals recomanats (Nm³/h x difusor): mínim 2, estàndard 8, i màxim 12. La instal·lació pot aturar-se completament però no és recomanable operar per sota del cabal mínim per assegurar una obertura correcta de les perforacions.

Imatges del producte