Nerox MP 340 – Didier

Característiques generals

Nerox MP 340 és un disc difusor de membrana amb deformació controlada, de baixa pèrdua de càrrega, en execució anticorrosiva.

La membrana està disponible en EPDM i silicona, segons aplicació:

 • EPDM: aigües residuals domèstiques i industrials que no continguin hidrocarburs aromàtics o alifàtics (fuel-oil, toluè, olis, grasses, hidrocarburs halogenats, etc). Excel·lent resistència a solucions àcides o bàsiques.
 • SILICONA: especialment indicada quan existeixen grasses animals o vegetals, o amb major demanda d’estabilitat tèrmica.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

 • Longitud de ranura: 0,80 mm.
 • Densitat de perforació: 11 ranures/cm².
 • Àmbit tèrmic d’aplicació: de 0 a +80 ºC.
 • El difusor consta de:
  • Una membrana microranurada en EPDM o silicona amb radis limitadors de deformació
  • Un plat suport en PP reforçat amb fibra de vidre amb connexió rosca interior R ¾’’.
 • Cabals recomanats (Nm³/h x difusor): mínim 2, estàndard 6, i màxim 10. La instal·lació pot parar-se completament però no és recomanable operar per sota del cabal mínim per assegurar una obertura correcta de les perforacions.

Imatges del producte