Nerox KR – Didier

Característiques generals

Nerox KR és un difusor per a operar de manera contínua en aigües residuals amb baixa pèrdua de càrrega, elevada transferència d’oxigen, fet amb una ceràmica regenerable de llarga durada.

A més, compta amb una excel·lent resistència química als efluents d’aigües residuals domèstiques i industrials que no continguin lleixius, àcid fluorhídric i aigua desmineralitzada.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Mida mitjana del porus: P30: 80 μm – P50: 150 μm
  • Temperatura d’operació: de 0 a +80 ºC.
  • Pressió mínima de funcionament pel difusor: 20 mbar
  • Cabals recomanats (Nm³/h x difusor): mínim 2, estàndard 10, i màxim 15. El difusor pot acceptar aturades accidentals del sistema fins  a 8 hores, però no és recomanable realitzar parades periòdiques encara que siguin de curta durada. El difusor no hauria de treballar donat un temps prolongat per sota del cabal d’aire recomanat per prevenir l’obstrucció dels porus.

Imatges del producte