Difusors

Descripció general

Distribució i assessorament tècnic de diferents elements difusors d’aire de bombolla fina de membrana d’alta qualitat, difusors de disc i difusors tubulars en EPDM o Silicona, per a plantes de tractament d’aigües residuals.

IVACO és una empresa italiana que comercialitza difusors i fabrica bufadors, bombes de buit i ventiladors industrials. També disposa de difusors de bombolla gruixuda, ja sigui en membrana o en Acer inoxidable.

Avantatges

Els difusors de membrana estan formats per una estructura amb milers de micro-perforacions, les quals generen bombolles fines en els tancs d’aireació permetent obtenir uns nivells alts de transferència d’oxigen a l’aigua residual. És per això que són molt adequats per l’aireació de plantes de tractament d’aigües residuals industrials o urbanes.

El funcionament d’aquests difusors permeten treballar amb sistemes d’aireació intermitent: quan entra aire, les perforacions s’obren; quan l’aire es para, les perforacions es tanquen evitant que entri aigua a les canonades de distribució d’aire.

Els difusors d’aire es poden instal·lar de manera fixa o en mòduls extraïbles. Amb els primers, és necessari que el reactor estigui buit pel seu manteniment, en canvi, amb els extraïbles permeten el muntatge, manteniment o reparació en plantes en funcionament.

Els avantatges principals davant els sistemes d’aireació superficial són que els difusors d’aire permeten la regulació d’aportació d’oxigen -manual o automàtica- i una bona distribució d’aquests permet que no hi hagi zones mortes sense aireació, eliminant males olors. Els difusors permeten donar als bufadors, més vida útil que la dels airejadors mecànics convencionals al poder ubicar la sala de bufadors fora de l’àrea de corrosió

Aplicacions

Segons la mena de difusors, es pot aplicar en diferents àmbits:

Difusors de membrana:

  • EPDM: aigües residuals domèstiques i industrials que no continguin hidrocarburs aromàtics o alifàtics (fuel, toluè, olis, grasses, hidrocarburs halogenats, etc.)..
  • Silicona: indicada quan existeixen grasses animals o vegetals, o amb demanda de major estabilitat tèrmica.

Productes

Difusors de discos de membrana

Els difusors de membrana tenen una superfície de goma amb micro orificis que actuen com una vàlvula que permet que l’aire surti en dilatar-se, però es tanqui un cop interromput el flux impedint l’entrada d’aigua.

DMKAD – IVACO

Nerox MP340 EPDM

Difusors tubulars de membrana

Nerox MTEX

Difusors de disc ceràmic

Els difusors ceràmics estan formats per gran quantitat de porus, permetent un millor funcionament per a una ventilació en continu ja que tenen menor pèrdua de càrrega en no haver d’obrir aquests porus. Els difusors tenen alta resistència a productes químics i a temperatures de fins a 1000 ºC.

Nerox KP 260 – Didier

Difusors TUBULARS DE CERÀMICA

Nerox KR – Didier 

DIFUSORS DE BOMBOLLA GRUIXUDA

REINFORCED POLYPROPYLENE (PP-GF)

Els difusors de bombolla gruixuda s’utilitzen principalment per a barrejar bé. L’aire ascendent indueix un fort corrent, eliminant així el llot del fons del tanc. Per tant, són una molt bona alternativa per a molts sistemes de ventilació mecànica.

Productes

Difusors de discos de membrana

Difusors tubulars de membrana

DMKAD – IVACO

Nerox MP340 EPDM

Nerox MTEX

Els difusors de membrana tenen una superfície de goma amb micro orificis que actuen com una vàlvula que permet que l’aire surti en dilatar-se, però es tanqui un cop interromput el flux impedint l’entrada d’aigua.

DIFUSORS DE BOMBOLLA GRUIXUDA

REINFORCED POLYPROPYLENE (PP-GF)

STAINLESS STEEL WBCB

Els difusors de bombolla gruixuda s’utilitzen principalment per a barrejar bé. L’aire ascendent indueix un fort corrent, eliminant així el llot del fons del tanc. Per tant, són una molt bona alternativa per a molts sistemes de ventilació mecànica.