Difusors

Descripció general

Distribució i assessorament tècnic de diferents elements difusors d’aire de bombolla fina de membrana d’alta qualitat, difusors de disc i difusors tubulars en EPDM o Silicona, per a plantes de tractament d’aigües residuals.

IVACO és una empresa italiana que comercialitza difusors i fabrica bufadors, bombes de buit i ventiladors industrials. També disposa de difusors de bombolla gruixuda, ja sigui en membrana o en Acer inoxidable.

Avantatges

Els difusors de membrana estan formats per una estructura amb milers de micro-perforacions, les quals generen bombolles fines en els tancs d’aireació permetent obtenir uns nivells alts de transferència d’oxigen a l’aigua residual. És per això que són molt adequats per l’aireació de plantes de tractament d’aigües residuals industrials o urbanes.

El funcionament d’aquests difusors permeten treballar amb sistemes d’aireació intermitent: quan entra aire, les perforacions s’obren; quan l’aire es para, les perforacions es tanquen evitant que entri aigua a les canonades de distribució d’aire.

Els difusors d’aire es poden instal·lar de manera fixa o en mòduls extraïbles. Amb els primers, és necessari que el reactor estigui buit pel seu manteniment, en canvi, amb els extraïbles permeten el muntatge, manteniment o reparació en plantes en funcionament.

Els avantatges principals davant els sistemes d’aireació superficial són que els difusors d’aire permeten la regulació d’aportació d’oxigen -manual o automàtica- i una bona distribució d’aquests permet que no hi hagi zones mortes sense aireació, eliminant males olors. Els difusors permeten donar als bufadors, més vida útil que la dels airejadors mecànics convencionals al poder ubicar la sala de bufadors fora de l’àrea de corrosió

Aplicacions

Segons la mena de difusors, es pot aplicar en diferents àmbits:

Difusors de membrana:

  • EPDM: aigües residuals domèstiques i industrials que no continguin hidrocarburs aromàtics o alifàtics (fuel, toluè, olis, grasses, hidrocarburs halogenats, etc.)..
  • Silicona: indicada quan existeixen grasses animals o vegetals, o amb demanda de major estabilitat tèrmica.

Productes

Difusors de discos de membrana

Els difusors de membrana tenen una superfície de goma amb micro orificis que actuen com una vàlvula que permet que l’aire surti en dilatar-se, però es tanqui un cop interromput el flux impedint l’entrada d’aigua.

DMKAD – IVACO

Nerox MP340 EPDM

Difusors tubulars de membrana

Nerox MTEX

Difusors de disc ceràmic

Els difusors ceràmics estan formats per gran quantitat de porus, permetent un millor funcionament per a una ventilació en continu ja que tenen menor pèrdua de càrrega en no haver d’obrir aquests porus. Els difusors tenen alta resistència a productes químics i a temperatures de fins a 1000 ºC.

Nerox KP 260 – Didier

Difusors TUBULARS DE CERÀMICA

Nerox KR – Didier 

DIFUSORS DE BOMBOLLA GRUIXUDA

REINFORCED POLYPROPYLENE (PP-GF)

Els difusors de bombolla gruixuda s’utilitzen principalment per a barrejar bé. L’aire ascendent indueix un fort corrent, eliminant així el llot del fons del tanc. Per tant, són una molt bona alternativa per a molts sistemes de ventilació mecànica.

Productes

Difusors de discos de membrana

Difusors tubulars de membrana

DMKAD – IVACO

Nerox MP340 EPDM

Nerox MTEX

Els difusors de membrana tenen una superfície de goma amb micro orificis que actuen com una vàlvula que permet que l’aire surti en dilatar-se, però es tanqui un cop interromput el flux impedint l’entrada d’aigua.

DIFUSORS DE BOMBOLLA GRUIXUDA

REINFORCED POLYPROPYLENE (PP-GF)

STAINLESS STEEL WBCB

Els difusors de bombolla gruixuda s’utilitzen principalment per a barrejar bé. L’aire ascendent indueix un fort corrent, eliminant així el llot del fons del tanc. Per tant, són una molt bona alternativa per a molts sistemes de ventilació mecànica.
Usamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Avís legal i política de privacitat

Benvingut a la pàgina WEB de PROTECNIA INGENIEROS, S.A. A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se informa que https://protecnia.net/ és un domini de l’empresa PROTECNIA INGENIEROS, S.A. amb domicili social a C/ PLA DE SALT 14, 1º Oficina 7, 17190 Salt – Girona, telèfon +34 972.207.837 i mail protecnia@protecnia.net. La societat es denomina PROTECNIA INGENIEROS, S.A. amb CIF: A17032046 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, hoja GI-3665, tomo 199, folio 47.

Política de privacitat

En complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li informem dels tractaments de dades que es pot produir quan es navego o interactuï a través d’aquesta pàgina web.
Tractament: Formulari de Contacte
Responsable: PROTECNIA INGENIEROS, S.A.
Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es recepcionen per la web
Legitimació: La seva pròpia petició
Dades: Nom, cognom, i mail.
Procedència de les dades: Del mateix interessat.
Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers.
Transferències internacionals: No estan previstes.  
Mesures organitzatives: S’apliquen mesures d’àmbit tècnic ,organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
Drets i informació  addicional: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit al mail  comercial@protecnia.net. Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot  contactar amb presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) L’exercici dels seus drets es gratuït.  

Normes d'utilització

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta WEB així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic. Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals  PROTECNIA INGENIEROS, S.A. es titular o amb llicències llegítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat. De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control. PROTECNIA INGENIEROS, S.A. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links. PROTECNIA INGENIEROS, S.A. no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d'altres, de:
  • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes
  • Intromissions mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús inadequat d’aquesta WEB.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.
L'usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d'aquesta WEB, poden ser reclamats per danys i prejudicis. A més, l'usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l'ús de "robots", "Aranyes",... o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la WEB.

Legislació

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es  contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts. En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola. La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.
Save settings
Cookies settings