ClearFox® SBR

Característiques generals

ClearFox® SBR és un sistema per a instal·lar en dipòsits nous o existens per tractar biològicament aigües residuals industrials i n’elimina una àmplia gamma de contaminants solubles i insolubles provinents d’aquestes aigües. El SBR de Clearfox consisteix en un procés de de tractament biològic mitjançant reactor discontinu seqüencial. Aquest procés consta de diferents etapes: omplert, reacció, sedimentació i buidat de les aigües tractades.

Es poden instal·lar en dipòsits terrestres, tant a l’exerior com per sota, i de qualsevol forma i mida, tot i que s’aconsella l’ús per a aplicacions grans de fins a 200m3/h..

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Els kits estan formats per compressors d’aire, PLC, vàlvules distribuïdores, sistema de ventilació, transferència d’aire.
  • El tractament biològic és altament eficient i de baix cost per aplicacions grans.
  • S’utilitza qual el FBR no és factible.
  • El sistema està format per lots amb diversos reactors per facilitar el funcionament i manteniment.
  • El procés és automàtic i està supervisat i controlat per PLC

Imatges del producte