ClearFox® QuickOne+ SBR Kit

Característiques generals

ClearFox® QuickOne+ SBR és un kit de cambra única i de baixa energia per un abast de 50 a 5000 persones. Tracta les aigües residuals mitjançant un tractament biològic de totes les fonts municipals i es pot instal·lar en qualsevol dipòsit local o construït.

Està pensat per cases noves, hotels, parcs de caravanes, pobles. etc.

El SBR de Clearfox consisteix en un procés de de tractament biològic mitjançant reactor discontinu seqüencial. Aquest procés consta de diferents etapes: omplert, reacció, sedimentació i buidat de les aigües tractades.

Informació tècnica

Imatges del producte