ClearFox® QuickOne SBR Kit

Característiques generals

ClearFox® QuickOne SBR Kit està format per un equip de cambra amb baix consum energètic que es pot instal·lar de manera ràpida en qualsevol dipòsit. Un cop instal·lat, funciona igual que el sistema complert de QuickOne. Té uns costos baixos de funcionament i està certificat segons l’EN12566-3.

Es pot instal·lar a qualsevol dipòsit, independentment de la forma i material, i està pensat tant per cases noves o per a adaptar-ho a fosses sèptiques existents.

El SBR de Clearfox consisteix en un procés de de tractament biològic mitjançant reactor discontinu seqüencial. Aquest procés consta de diferents etapes: omplert, reacció, sedimentació i buidat de les aigües tractades.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Qualitat estàndard de l’efluent: 6mg / l BOD, 17mg/l SS, 0.2mg/l NH4N, 48mg/l COD.
  • El consum elèctric d’una depuradora per 5 persones, de mitjana, és de 0,52kw/h.
  • El volum necessari és, de mitjana, de 550L per persona.
  • Es poden instal·lar en un dipòsit de qualsevol material (HDPE, PP, formigó, GRP, FRP, acer) i qualsevol forma (cilindre, quadrat, rectangulat).
  • Es pot instal·lar en un dipòist amb una càmera reduint el cost del tanc.

Imatges del producte