ClearFox® QuickOne SBR

Característiques generals

ClearFox® QuickOne SBR té una única cambra amb baix consum energètic per tractar aigües residuals per a un abast de 5 a 50 persones.

S’utilitza un procés d’aireació seqüencial SBR únic per tal de tractar les aigües fins a uns nivells molt més inferiors als estàndards.

És aplicable tant a noves construccions com pel reemplaçament de fosses sèptiques existents a la llar.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Qualitat estàndard de l’efluent: 6mg / l BOD, 17mg/l SS, 0.2mg/l NH4N, 48mg/l COD.
  • El consum elèctric d’una depuradora per 5 persones, de mitjana, és de 0,52kw/h.
  • Els dipòsits de PEHD estan reforçats amb acer inoxidable – dipòsits de poca excavació amb base plana.
  • Aquests sistema de tractament d’aigües residuals és inodor.
  • Sistemes de tractament completament automatitzats amb mínim manteniment i control.
  • Sistema robust i fiable aprovat amb la norma EN12566-3.

Imatges del producte