ClearFox® Nature

Característiques generals

ClearFox® Nature és una planta de tractament d’aigües residuals per a un abast de 4 a 50 persones.

No utilitza electricitat ja que funciona a partir de la ventilació natural per tractar les aigües residuals, és per això que no necessita manteniment ni reemplaçament de peces. 

El biomòdul és aplicable tant a noves construccions com a fosses sèptiques existents.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • La depuradora Nature assoleix els següents valors de reducció: fins el 94,80% de DBO, fins el 91,10% de SS i fins un 54,90% de NH4-H.
  • Té multitud d’aprovacions i certificacions europees, entre elles la norma EN12566-3, CERIB, SR66, DIBt, etc.
  • Les peces d’extensió són simples i de baix cost per a instal·lacions profundes.
  • Les depuradores tenen tres apartats: primària, tanc de reserva i reactor. Hi ha la possibilitat d’adquirir només el reactor.
  • El volum del tanc principal/reserva de c.500L per persona és obligatori si s’utilitza un dipòsit primari local i només subministrem el Biomòdul.
  • La safata basculant en bioreactor distribueix les aigües residuals de forma uniforme sobre els suports plàstics.

Imatges del producte