ClearFox® Nature Container

Característiques generals

ClearFox® Nature és un sistema de tractament d’aigües residuals no elèctric, fent servir la mateixa tecnologia de procés que la versió domèstica, muntant diversos elements junts.

És ideal per donar solució de depuració en zones d’electricitat feble o inexistent, o també per a projectes que prefereixen tecnologies sostenibles, com per exemple: camps militars, hotels, petites comunitats, campaments de vacances, estacions de servei d’autopistes, pobles, etc.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Es necessita una bomba (podent ser amb energia solar) per bombejar les aigües residuals des de la terra fins al contenidor. 
  • Té capacitat per a tractar fins a 20.000 litres al dia amb un sol cotenidor. Es poden afegir múltiples en cas d’aplicacions més grans.
  • La mitjana, per persona, oscil·la entre els 300 i 500 litres.

Imatges del producte