ClearFox® Mechanical Screens

Característiques generals

ClearFox® Mechanical Screens és un dispositiu mecànic de pretractament i d’eliminació d’aigües residuals municipals i industrials de grans partícules inorgàniques. També hi ha models per l’eliminació de sorra, gres i greix.

L’aigua residual flueix a través de la malla o dels forats perforats de la pantalla. Els sòlids que són més grans que els forats es retenen a la pantalla i posteriorment s’extreu mecànicament. Hi ha disponibles diferents tipus de pantalla segons l’aplicació.

Informació tècnica

Imatges del producte