ClearFox® FBR

Característiques generals

ClearFox® FBR té dues funcions: és un pas de tractament biològic per a tractar més efluent de DAF, i també és un tractament biològic separat de les aigües residuals industrials.

El sistema de depuració elimina una àmplia gamma de contaminants solubles i insolubles

Està composat per una estructura plàstica d’elevada superfície per metre cúbic, col·locat en cascada, dissenyada específicament per a obtenir un alt rendiment en tractament biològic juntament amb l’ajuda de l’aireació corresponent.

ClearFox® FBR té un elevat rendiment en tractament biològic, similar al MBR, però sense necessitats d’operaris especialitzats. És un procés robust que pot tractar aigües residuals de composició variable.

Informació tècnica

Són varis els avantatges tècnics del producte:

  • Un mòdul FBR amb un sol contenidor de 6 metres pot tractar un cabal d’apoximadament 120m3 al dia, i pot degradar 120kg COD i 40kg BOD al dia.
  • Es poden instal·lar més d’un mòdul per tal d’adaptar-se a la mida del projecte.

Imatges del producte