ClearFox® Clarifiers

Característiques generals

ClearFox® Clarifiers és un producte clarificador amb làmines modulars, independents o en contenidors, per a l’assentament d’alta velocitat de sòlids i partícules en suspensió.

Una disposició específica de les làmines millora el procés de sedimentació dels sòlids en suspensió per oferir un tractament autònom o tractament final després dels reactors biològics.

Es poden afegir mòduls a les plantes de tractament d’aigües residuals existents o als altres sistemes de tractament industrials i municipals de la marca.

Informació tècnica

Imatges del producte