Depuradores compactes

Descripció general

ClearFox® és una empresa alemanya, amb experiència de més de 15 anys i referent a Europa, que fabrica i subministra petites i mitjanes plantes de tractament d’aigües residuals modulars, formats per dipòsits, els quals s’adapten a les necessitats de cada sector. També fabrica kits de muntatge complets pre-muntants que s’adapten als dipòsits ja existents a les plantes de tractament.

Avantatges

Els contenidors ClearFox® són sistemes de mòduls “plug and play” fàcils d’actualitzar i integrar en sistemes existents. Estan dissenyats per a tenir un manteniment mínim i un consum energètic molt baix.

Tots els recanvis estan estandarditzats fent que el temps de construcció sigui curt i facilitant-ne l’adquisició durant el manteniment.

Els components que conformen el sistema de depuració estan dissenyats per a tenir el mínim de peces giratòries i bombes elèctriques, augmentant la vida útil.

Aplicacions

Els mòduls ClearFox® es poden instal·lar en diversos contextos:

  • Aigües residuals mòbils: zones de construcció, campaments, etc.
  • Aigües residuals industrials: indústria làctia i de destil·leria, bodegues, indústria de processament d’aliments o de carn, escorxadors, abocadors, ramaderia, etc.
  • Aigües residuals municipals: hotels i allotjaments, escoles, ciutats, etc.

Productes

Sector industrial

El tractament d’aigües residuals industrials és el procés de gestió i tractament de les aigües a partir d’aplicacions industrials. Les aigües residuals industrials poden estar molt més concentrades que les aigües residuals típiques, les quals solen tenir concentracions molt més elevades de DBO i COD.

L’ús d’aquests productes garanteix que es compleixin les regulacions estrictes de descàrrega, i la recuperació i reciclatge d’aigua. El fet de reciclar les aigües residuals redueix la pressió sobre el medi ambient.

ClearFox® DAF:
tractament físic i químic

ClearFox® FBR:
biològic

ClearFox® SBR:
biològic

ClearFox® DeNitro:
agricultura

Sector municipal

Les aigües residuals municipals inclouen les aigües líquides industrials i les aigües residuals que es recullen a les ciutats i zones urbanes. Aquestes aigües es tracten a les plantes de tractament d’aigües residuals urbanes, així com les aigües residuals que provenen d’habitatges o de petites comunitats del camp, les quals es tracten in situ en qualsevol fossa sèptica o sistema de tractament individual d’aigües residuals.

ClearFox® QuickOne+ SBR Kit

ClearFox® Container CFC

ClearFox® Nature Container:
no elèctric

Sector domèstic

Les aigües residuals d’habitatges del camp que no estan connectades a les clavegueres han de ser tractades generalment al lloc mitjançant sistemes de dipòsits sèptics o sistemes de tractament residual d’aigües residuals domèstiques.

ClearFox® Nature:
no elèctric

ClearFox® QuickOne SBR

ClearFox®QuickOne SBR Kit:
només equipament

Productes auxiliars

Elements per completar les depuradores compactes de ClearFox® que permeten un tractament de l’aigua residual complet segons les especificacions del client.

ClearFox® Mechanical Screens

ClearFox® Disinfection

ClearFox® Sludge Treatment

ClearFox® Clarifiers