Depuradores compactes

Descripció general

ClearFox® és una empresa alemanya, amb experiència de més de 10 anys i referent a Europa, que fabrica i subministra petites i mitjanes plantes depuradores d’aigües residuals compactes i modulars, formats per contenidors, els quals s’adapten a les necessitats de cada sector. També fabrica depuradores o kits de muntatge complets pre-muntants que s’adapten als sistemes ja existents a les plantes de tractament d’aigües residuals, tant industrials com domèstiques.

Avantatges

Els contenidors ClearFox® són sistemes de mòduls “plug and play” fàcils d’actualitzar i integrar en sistemes existents. Estan dissenyats per a tenir un manteniment mínim i un consum energètic molt baix.

Tots els recanvis estan estandarditzats fent que el temps de construcció sigui curt i facilitant-ne l’adquisició durant el manteniment.

Els components que conformen el sistema de depuració estan dissenyats per a tenir el mínim de peces giratòries i bombes elèctriques, augmentant la vida útil.

Aplicacions

Les depuradores ClearFox® es poden instal·lar en diversos contextos:

  • Tractament d’aigües residuals mòbils: zones de construcció, campaments, etc.
  • Tractament d’aigües residuals industrials: indústria làctia i de destil·leria, bodegues, indústria de processament d’aliments o de carn, escorxadors, abocadors, ramaderia, etc.
  • Tractament d’aigües residuals municipals: hotels i allotjaments, escoles, ciutats, etc.

Productes

Sector industrial

La depuració d’aigües residuals industrials és el procés de gestió i tractament de les aigües a partir de processos industrials. Les aigües residuals industrials poden estar molt més concentrades que les aigües residuals domèstiques, les quals solen tenir concentracions molt més elevades de DBO5 i DQO.

L’ús de les depuradores compactes ClearFox garanteix que es compleixin les regulacions estrictes de descàrrega, i la recuperació i reciclatge d’aigua. El fet de tractar les aigües residuals redueix la pressió sobre el medi ambient.

ClearFox® DAF:
tractament físic i químic

ClearFox® FBR:
biològic

ClearFox® SBR:
biològic

ClearFox® DeNitro:
agricultura

Sector municipal

Les aigües residuals municipals inclouen les que es recullen en nuclis urbans i en zones industrials. Aquestes aigües es tracten a les depuradores de tractament d’aigües residuals urbanes.

Les depuradores compactes ClearFox permeten l’ampliació i actualització de qualsevol sistema de tractament d’aigües existent mitjançant la instal·lació d’un o varis contenidors gràcies al sistema modular.

ClearFox® QuickOne+ SBR Kit

ClearFox® Container CFC

ClearFox® Nature Container:
no elèctric

Sector domèstic

Les aigües residuals d’habitatges aïllats que no estan connectats a la xarxa de sanejament han de ser tractades generalment in situ mitjançant depuradores domèstiques d’aigües residuals.

Aquestes depuradores poden ser de nova instal·lació o en substitució de les fosses sèptiques habituals.

ClearFox® Nature:
no elèctric

ClearFox® QuickOne SBR

ClearFox®QuickOne SBR Kit:
només equipament

Productes auxiliars

Elements per completar les depuradores compactes de ClearFox® que permeten un tractament de l’aigua residual complet segons les especificacions del client.

ClearFox® Mechanical Screens

ClearFox® Disinfection

ClearFox® Sludge Treatment

ClearFox® Clarifiers