Biofabrik

Descripció general

El Grup Biofabrik es va fundar el 2011 amb la missió de realitzar un gran canvi ambiental. Per això, s’han dedicat des dels seus inicis a investigar i desenvolupar diverses tecnologies ambientals que ara estan introduint al mercat global.

El seu equip interdisciplinari s’impulsa per la firma creença que l’ús sostenible dels recursos del nostre planeta és molt més rentable que la seva explotació constant i destructiva.

140 milions de tones de residus plàstics a l’any

Tan sols en les últimes dues dècades, la humanitat ha produït més plàstic que en tot el segle XX. Segons National Geographic, gairebé la meitat de tots els productes de plàstic s’utilitzen només una vegada i després es desaprofiten. Si això no canvia, podria haver-hi més plàstic en els nostres oceans que peixos pel 2050.

Novetats

Una nova era del reciclatge de plàstic

 

Reciclatge sostenible d’olis residuals

Arreu del món, cada any es produeixen 25 milions de tones d’oli usat. Això és igual a una cadena de camions cisterna que s’acobla des del Pol Nord fins al Pol Sud. Fins i tot en països on existeix una infraestructura per a l’eliminació d’olis antics, generalment s’utilitzen com combustible substitut enlloc de ser retornats al cicle de material.

 

Avantatges

Alimentació continua de material

El sistema d’alimentació de materials permet una entrada continuada de residus plàstics amb exclusió simultània d’oxigen. El material prèviament triturat s’alimenta de manera totalment automàtica segons el que requereixi el procés.

 

Reactor intel·ligent

El reactor WASTX permet processar envasos multicapa i plàstics contaminants. A causa de les altes temperatures, els compostos d’hidrocarburs sòlits dels plàstics es descomponen i s’eleven cap enlaire en forma gasosa, mentre que les impureses com metalls o matèria orgànica es descarrega cap a baix.

 

Obtenció d’oli combustible i gas

En un procés de condensació especial de diferents etapes, les cadenes d’hidrocarburs gasosos tornen a la seva forma líquida. Aproximadament el 85% dels plàstics registrats es poden recuperar com oli reciclat. El 12% restant de gas sustenta el subministre d’energia de la planta.

 

Gairebé sense residus

Els residus es transporten a través d’una secció de refrigeració al contenidor de residus amb tancament de gas. Els metalls que es troben en els plàstics es poden classificar i la cendra residual es pot utilitzar, per exemple, per a la producció de betum.

Productes i aplicacions

WASTX PLASTIC

 

Tancament del bucle de plàstic

La tecnologia modular WASTX Plastic de Biofabrik transforma els residus plàstics en oli reciclat, que torna al cicle de la matèria prima com a base pels plàstics reciclats. Això converteix els residus problemàtics en una valuosa matèria prima.

  • Extremadament eficient: 1 kilogram de residus plàstics es converteix en 1 litre d’oli reciclat.
  • Molt rentable: un material de rebuig problemàtic es converteix en un producte valuós.
  • Escalabilitat il·limitada: els mòduls es poden connectar fàcilment en sèrie.

 

Trobem plàstic per reciclar en tot el món

El WASTX Plastic en containers, totalment automatitzat i altament rendible, transforma els residus plàstics en la seva forma líquida: oli. Cada mòdul de WASTX Plastic procesa fins a 1.000 kg de residus plàstics per dia.

 

Descentralitzat

WASTX Plastic treballa on es generen o recullen els residus plàstics i oli usat. I s’ofereix entrega i suport en tot el món a través d’una sòlida xarxa de socis.

 

Completament automatitzat

El sistema de control intel·ligent de WASTX Plastic garanteix els més alts estàndards de seguretat i un funcionament senzill. El funcionament manual es limita en la vida diària a un simple botó d’inici / parada. La monitorització remota i el manteniment predictiu garanteixen la major disponibilitat possible del sistema.

 

WASTX OIL

 

Amb el WASTX Oil de Biofabrik, és possible reciclar residus líquids com l’oli usat, dièsel usat, residus de fueloil, querosè i transport d’olis de manera descentralitzada i altament rendible.

 

  • Extremadament eficient: 1 litre d’oli usat es converteix en fins un 0,9 litres d’oli reciclat.
  • Molt rentable: la problemàtica del malbaratament de material es converteix en un producte valuós.
  • Escalabilitat il·limitada: reciclatge de fins 3.000 litres d’oli usat al dia per mòdul (ampliable).

D’antic a nou

Gràcies al reactor d’oli WASTX, els residus d’oli que contenen es tornen gasosos en milisegons. Els contaminants dins del petroli es precipiten cap a baix, mentre que el gas que ha pujat a la superfície és liquat novament en una columna de condensació especial.

Documentació

Wastx Plastic

Presentació. (Descarregar catàleg)
Descripció de planta.(Descarregar catàleg)

Wastx Oil

Presentació. (Descarregar catàleg)
Descripció de planta. (Descarregar catàleg)