Productes

Plaques per filtre premsa
Elements filtrants de càmera i de membrana exclusivament fabricats per premsat en premses controlades per ordinador.
Depuradores compactes

Sistema de depuració en mòduls pre-muntats per noves instal·lacions o per adaptacions a les ja existents.

Difusors

Difusors de membrana, ideals per l’aireació d’aigües residuals en depuradores industrials o urbanes..

Sondes

Sondes per medició de diferents paràmetres en ambients d’aigües netes o residuals.

Sistemes de clavagueram de buit

Tecnologia per la recollida d’aigües residuals en clavegueres mitjançant sistema de transport al buit

Flexolith-H
Les plaques s’utilitzen en transport pneumàtic i aireació de productes pulverulents i granulats. Els cilindres per a la filtració de gasos i líquids.
Filtraser

Productes per a un millor rendiment de filtre premsa.

Filtrox

Plaques per filtració en profunditat en filtres premsa.