La solució als problemes d’aigües residuals en habitatges de camp

Que gran part de l’aigua està altament contaminada per abocaments que no s’han tractat adequadament, és un fet. Per això, en aquest sentit, li explicarem quina és l’arrel d’aquest problema i quina solució proposem des de Protecnia.

 

La importància del tractament de l’aigua

 

Més del 40% de la població mundial es veu afectada per l’escassetat d’aigua. Tot i que es tracta d’un recurs bàsic per garantir la vida de tots els éssers vius de la planeta, milers de milions de persones segueixen enfrontant-se a enormes dificultats dia rere dia per accedir a l’aigua.

 

Contaminació

 

Com ja hauràs deduït, l’ésser humà és el principal causant de tal contaminació. Tan es así, que más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas, se vierten en el mar o los ríos sin ningún tratamiento previo. Malgrat existir una normativa sancionadora, cada vegada són més les empreses i particulars que segueixen incomplint la normativa nacional i europea. Aquesta té com a objectiu protegir el medi ambient dels efectes perjudicials d’aquests abocaments, tant urbans com industrials.

 

Procedència de les aigües contaminades

 

Actualment, l’activitat domèstica genera una gran quantitat d’aigua residual.

Tot i això, els habitatges unifamiliars construïts en urbanitzacions antigues o en nuclis aïllats no acostumen a disposar de connexió a la xarxa de clavegueram.

 

Les aigües residuals contenen contaminants, agents patògens i bacteris que representen un risc per a la salut pública. Un exemple d’això són el nitrogen i el fòsfor, que poden danyar el medi marí de les aigües dolces.

 

Com solucionar el problema de l’aigua?

 

L’objectiu és que es disposi del tractament d’aigua necessari que permeti garantir l’accés a aigua neta, evitant així la contaminació de rius i mars. Per això, les aigües residuals d’habitatges de camp o aïllades que no estiguin connectades a les clavegueres, han de ser tractades in situ. Aquest procés pot realitzar-se mitjançant sistemes de dipòsits sèptics o sistemes de tractament residual específics, com ClearFox Nature,ClearFox QuickOne SBR o ClearFox QuickOne SBR Kit.

 

Les nostres depuradores per al sector domèstic són la millor solució en termes de simplicitat, eficiència i economia. Pots consultar-lo en l’apartat de depuradores compactes o bé, contactar directament amb nosaltres per a més informació i assessorament.