Plaques filtrants:

FILTROX Southern Europe disposa d’una àmplia gamma de mitjans filtrants que donaran solució als seus processos de separació de sòlids-líquids.

Els mitjans filtrants són utilitzats en diverses indústries: química, farmacèutica, Begudes, Enologia, Alimentació, etc.

En un filtre de profunditat, la superfície disponible per a retenció de sòlids no és només la exterior de l’element filtrant, sinó tota l’àrea superficial dels porus per on flueix el líquid a filtrar. El principal avantatge dels filtres en profunditat és la seva gran capacitat de retenció de contaminants, amb oposició a la filtració en superfície, on aquests són retinguts per una simple acció mecànica de cribratge superficial.

Format de Plaques filtrants: A més dels formats més usuals en filtres premsa 400×400 mm, 600×600 mm, pot subministrar als seus clients qualsevol format ja sigui rodó o quadrat amb o sense trepants.

Presentació de plaques filtrants: Garanteixen la traçabilitat dels seus productes a través del seu marcat a la cara de sortida de filtrat. Aquesta identificació consta del codi de fabricació, de la qualitat de la placa i el logotip PB.

Per a la màxima seguretat i higiene dels seus productes les plaques es presenten retractilades i embalades en caixes de cartró que compleixen amb totes les normes exigides per als productes alimentaris.

Mòduls lenticulars:

FILTROX Southern Europe ha desenvolupat una línia de mòduls lenticulars basada en la tecnologia de les nostres plaques filtrants ‘SA’ que permeten una superfície específica molt elevada i una estructura porosa molt uniforme, aconseguint la màxima eficàcia de retenció.

Estructura: L’estructura del PAC està constituïda per 16 lents de contacte que s’uneixen mitjançant un sistema de juntes. Al seu torn, cada lentilla que s’hagi segellada exteriorment, està formada per 2 elements filtrants ‘SA’, un separador intern que garanteixen l’estanquitat del conjunt.

Tipus de PACs:

PF-12Diámetro 12″Superficie 1,8 m2
PF-16Diámetro 16″Superficie 3,6 m2

Aplicacions: Encara que aquest sistema de filtració té un cost més elevat la seva utilització presenta els següents avantatges:

 • Espai ocupat més reduït.
 • Menor temps de muntatge i desmuntatge.
 • Major asèpsia del sistema.
 • Evita el contacte del producte amb el medi ambient.

Cartutxos filtrantes:

FILTROX Southern Europe disposa d’un sistema de qualitat certificat que garanteix la traçabilitat dels cartutxos filtrants i els resultats d’integritat.

Rigorosament controlats durant el seu procés de fabricació garanteixen uns estàndards de qualitat molt elevats.

Suports absorbents d’Alta Capacitat:

Suport de baixa densitat que permeten absorbir un volum de líquid de fins a 6 vegades el seu pes.

Suports absorbents d’Alta Rigidesa:

Suport d’alta densitat a utilitzar quan el producte final requereixi una gran rigidesa en humit.

La seva superfície llisa en ambdues cares permet la impressió d’imatges.

Solucions a totes les necessitats de filtració que se’ls puguin presentar:

 • Begudes: cervesa, licors, begudes refrescants, sidra, vinagre, aigua embotellada, suc de fruita.
 • Olis alimentaris.
 • Gelatines i xarops.
 • Sucre líquid: fructosa, glucosa.
 • Productes químics: resines, laques.
 • Derivats de la sang.
 • Productes farmacèutics.
 • Extractes vegetals.
 • Perfumeria i cosmètica.

Per a més informació poden consultar la pàgina web: http://www.pbfiltracion.com

PROTECNIA INGENIEROS S.A.  ©2019 Tots els drets reservats

PROTECNIA INGENIEROS S.A.

C/ PLA DE SALT 14, 1º Oficina 7, 17190 Salt – Girona – España

design by netnerd.cat